Scores indienen

Hier kun je de scores voor de laddercompetitie (en in de toekomst de kwartaalcompetitie) indienen. De regels staan hieronder uitgelegd

Laddercompetitie

Regels laddercompetitie

De laddercompetitie is ontwikkeld om iedereen de kans te geven om met beperkte ruimte en zonder paard toch nog aan een competitie mee te kunnen doen. Let er wel op dat je de veiligheid in acht neemt! Dus zorg ervoor dat er geen mensen, dieren of kostbare voorwerpen in je schietrichting staan en houd er rekening mee dat pijlen kunnen afketsen en onvoorspelbaar kunnen vliegen.

– Je staat 6 meter van het doel.
– Het blazoen is een 60 cm FITA blazoen.
– Je schiet vanuit 6 verschillende posities, per positie 4 pijlen.
– puntentelling blazoen: 1 t/m 10.
– 6 basisposities: voorwaarts, zijwaarts, achterwaarts, squattend (in beweging), op 1
knie, brede spreidstand (met of zonder schreeuw 😉).

– In iedere positie schiet de schutter 4 pijlen. Dit mag vanuit de hand of quiver of 1 voor 1 vanaf de grond, iemand die ze aangeeft, wat je zelf prefereert.

– Na iedere 4 pijlen, ga je deze terughalen en de scores noteren. Je mag zo snel of langzaam gaan als je zelf wilt.

– 1x per maand mag je een officiële nieuwe score indienen, uiterlijk op de laatste dag van de maand. In de eerste week van de nieuwe maand zullen we de scores bekendmaken.

– Wanneer je hoger scoort dan degene boven je die maand, stijg je een tree op de ladder. Scoort degene onder je hoger, dan daal je een trede.

– Ieder jaar in januari begint de ladder met een schone lei.

– Het gaat vooral om jezelf verbeteren, al is het natuurlijk een uitdaging om een tree te stijgen.